Kutshirtje.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in dit privacybeleid.

Contact informatie:
Kutshirtje.nl

kutshirtje@yrbrnd.com

Persoonlijke gegevens die we verwerken:

Kutshirtje.nl verwerkt gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of de gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die we verwerken:

– Voor-en achternaam

Geslacht
Adres
Telefoonnummer
E-mail
IP adres
Andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij het maken van een profiel op onze website, een bestelling plaatsen, in correspondentie of per telefoon
Plaats
Website activiteit
Webactiviteit op verschillende websites
Lijst met contactinfo van klant via een app
Internetbrowser en apparaattype
bankrekeningnummer

Buitengewone en / of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar oud. Tenzij toestemming is verleend door hun ouders. We kunnen echter niet de leeftijd van onze bezoekers controleren. Daarom raden we ouders aan de online activiteiten van hun kinderen te controleren om te voorkomen dat ze worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat we gegevens van een minderjarige verzamelen, neem dan contact op met kutshirtje@yrbrnd.com, we zullen de informatie verwijderen.

Het doel / de gronden van onze gegevensverzameling en -verwerking

Kutshirtje.nl verwerkt persoonlijke gegevens op de volgende gronden:

Om betalingen te voltooien
Om onze nieuwsbrief en / of advertenties te verzenden
U kunt bellen of e-mailen wanneer dat nodig is om onze service te vervullen
De mogelijkheid hebben om u te informeren over wijzigingen in service of producten
Geef je de mogelijkheid om een ​​account aan te maken
Om een ​​dienst of product te leveren
Kutshirtje.nl analyseert uw gedrag op de website om de website en ons aanbod van producten en diensten aan uw voorkeuren te verbeteren
Kutshirtje.nl volgt uw online gedrag op andere websites om onze producten en diensten op uw behoeften af ​​te stemmen.
Kutshirtje.nl verwerkt persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld informatie gebruikt voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kutshirtje.nl neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde processen met de mogelijkheid van (significante) gevolgen voor de mensen. Dit bestaat uit beslissingen genomen door computerprogramma’s of systemen die niet door mensen worden bediend.

Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan

Kutshirtje.nl bewaart de persoonlijke gegevens gedurende twee jaar, dit omvat alle informatie vermeld bij ‘Persoonlijke gegevens die wij verwerken’. Bij het inloggen op onze webshop wordt deze termijn vernieuwd.

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Kutshirtje.nl deelt uw persoonlijke gegevens met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, we sluiten een bewerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen . Kutshirtje.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Extra bezorging Kutshirtje.nl uw persoonlijke gegevens aan andere derden. We doen dit alleen met toestemming

Cookies of soortgelijke technieken die we gebruiken

Kutshirtje.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. Kutshirtje.nl maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en uw instellingen worden bijvoorbeeld onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw browsegedrag bijhouden, zodat we aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al over deze cookies geïnformeerd en toestemming gevraagd voor hun plaatsing. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Bekijk, wijzig of verwijder gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Kutshirtje.nl en u hebt recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke gegevens die we in uw computerbestand hebben, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek verzenden om toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of om intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan kutshirtje@yrbrnd.com. Om ervoor te zorgen dat de aanvraag voor toegang door u is gedaan, vragen wij u om een ​​kopie van uw ID bij de aanvraag te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, strip met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.